Ungdom

Ungdom

Ungdom 15-21 år

Bistand til videregående opplæring

I dag er første dagen i resten av ditt liv….

  • VI lever i verdens beste land der alle er sikret et minimum å leve av. Alle har et ønske om å bidra
  • Alle har et eller flere TALENT de kan bruke.
  • Norge vil trenge alle de flinke hendene og kloke hodene de kan få i tiden framover.
  • Inngangsbilletten er fullført videregående skole. Det vil VI hjelpe deg med. Vi vil ha deg med på laget – ta kontakt da vel!

Friskgården får du

  • Arbeidspraksis i bedrift med JOBBSKYGGING
  • Kartlegging og styrking av EGNE TALENTER
  • Styrking av TANKE- og adferdsmønster
  • MOTIVASJON & MESTRING i skole- og arbeidsliv
  • Personlig VEILEDER – Skreddersydd handlingsplan
  • Bygge NETTVERK med flott ungdom på samme reise

Mer info; Ta kontakt med oss 

Bendy Appelkvist, Friskgården

Gro Madla, Grong vgs

Terje Stig Amundsen, Olav Duuv vgs

Ida-Mari Nordahl, Ytre Namdal vgs