Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Friskgården er en aktør innen fritt behandlingsvalg og leverer spesialiserte og lokalbaserte polikliniske konsultasjoner og dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering for Helse Midt-Norge.

Tjenestene er en del av det offentlige helsetilbudet. Ved lokasjonene har vi tverrfaglige rehabiliteringsteam med god kompetanse. Vi driver arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med vanlige psykiske lidelser og muskel-/og skjelettlidelser. Målet er bedre helse og styrket arbeidsevne.

Våre lokasjoner ligger sentralt i flere regioner. Dette gjør at man kan motta spesialisert behandling og drive endringsarbeid parallelt med at man lever livet sitt med tilnærmet normale hverdager. Således kan vi tilby høy kompetanse og kvalitet som er lett tilgjengelig for den enkelte som har behov for denne typen tjenester.

Om tjenesten Arbeidsrettet rehabilitering

MÅL: Arbeidsrettet rehabilitering har både helse og arbeid som mål. Hovedmålet med rehabiliteringen er både bedret samlet helse og bedret jobbmestring/økt arbeidsdeltakelse. Med arbeid forstås også skole og utdanning.

MÅLGRUPPEN: Personer i yrkesaktiv alder med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske lidelser. Tilbudet gjelder personer med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det skal legges avgjørende vekt på tap av arbeidsfunksjon og mulig tap av rehabiliteringspotensial uten tilbud om arbeidsrettet rehabilitering.

INNHOLD: Arbeidsrettet rehabilitering innebærer kartlegging av deltakerens funksjon og jobbmestring i tillegg til utredning av helsemessige forhold. Det utarbeides en helhetlig rehabiliteringsplan som forankres hos henviser og evt arbeidsgiver. Rehabiliteringstilbudet består av dagopphold med 5 timers tverrfaglig sammensatt tilbud, eller polikliniske konsultasjoner satt sammen av flere konsultasjoner per dag. Det er mulighet for både enkeltkonsultasjon og/eller gruppekonsultasjoner. Utredning og behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid, med mulighet for blant annet:

 • Styrke funksjon og mestring av helsemessige tilstander som er til hinder for arbeidsdeltakelse
 • Individuell veiledning med kognitiv tilnærming
 • Samarbeid arbeidsgiver/utdanning/NAV/fastlege
 • Oppfølging og tilrettelegging i ordinært arbeidsliv
 • Arbeidslivs-/karriereveiledning

Arbeidsrettet rehabilitering kan kombineres med arbeid.

TVERRFAGLIG TEAM: Bredt og tverrfaglig sammensatt team med spesialister i fysikalsk medisin rehabilitering, psykiatri, arbeidsmedisin, revmatologi og allmennmedisin, psykologspesialister, samt flere veiledere med både helsefaglig og annen utdanning; fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsepedagoger, jobbspesialister.

HVEM KAN HENVISE? Leger og andre med henvisningsrett (manuellterapeuter, kiropraktorer og psykologer i spesialisthelsetjenesten) kan henvise.

VARIGHET: Varigheten skal være tilpasset individuelle behov, det vil si at lengden på oppholdet til den enkelte skal bestemmes ut fra mål for oppholdet, og være basert på faglige vurderinger.

Veileder for henvisning

Vurdering av rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Ut fra informasjon i henvisning skal det vurderes om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

ARR er et tverrfaglig rehabiliteringstilbud med arbeid som mål. Det bør derfor komme fram av henvisningen at:

 1. Pasienten har et rehabiliteringspotensial, og at
 2. Tilbudet vil være nødvendig for å styrke jobbmestring, forebygge sykmelding, evt øke jobbdeltakelse

Merk:

 • Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål
 • Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose
 • Det er fullt mulig at ARR kan supplere andre helsetilbud dersom det vurderes relevant

Nødvendige tilleggsopplysninger i henvisningen

 1. Pasientens diagnose, aktuelle fysiske og/eller psykiske helseplager, og på hvilken måte disse er til hinder for generell aktivitet og arbeidsdeltakelse
 2. Nåværende arbeidsforhold; arbeidsoppgaver, sykmeldingsgrad og -lengde
 3. Pasientens egne ønsker og motivasjon for arbeid
 4. Eventuelle tidligere spesialistvurderinger, behandlings- og rehabiliteringsforsøk, og resultatet av disse. Gjerne vedlegg av evt epikriser
 5. Medisinliste

Hvor skal henvisningen sendes?

 1. Elektronisk henvisning: Friskgården AS, HER-ID 133005, eller

Friskgården Rehabilitering, HER-ID 133010

B.   Henvisning per post: Friskgården, Klingveien 148, 7717 Steinkjer

Friskgårdens servicesenter svarer på spørsmål vedrørende tjenesten.

Ta kontakt på tlf. 74 14 04 02

Her leverer vi tjenesten

Leveringssted: Namsos

Adresse: Pinavegen 14, 7800 Namsos

Kontaktinfo teamleder:    

Bendy Appelkvist

99525085

 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Leveringssted: Steinkjer

Adresse: Høvdingvegen 10, 7725 Steinkjer

Kontaktinfo teamleder:    

Ingrid Sakshaug-Rønning

98246068

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Leveringssted: Stjørdal

Adresse: Hegge Nordre, Alstadvegen 224, 7510 Skatval

Kontaktinfo teamleder:    

Rune Trætli Storvik

93471694

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                                     

Leveringssted: Trondheim

Adresse: Vestre Rosten 81, lavblokk 4, 2.etg, 7075 Tiller

Kontaktinfo teamleder:    

Marte Fladvad

 99297328

 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.