Spesialistutdanningen «Spesialist arbeidshelse»

Spesialistutdanningen «Spesialist arbeidshelse»

Dette er første dagen i resten av ditt liv. Nå kan du ta karrieren din til nye høyder gjennom å gjøre en personlig reise. Ved å bli kjent med deg selv i et helsefremmende perspektiv, vil du utvikle kunnskap, ressurser og verktøy til å hente fram det beste i mennesker og organisasjoner. Din personlige læringsprosess kombinert med praksisnære prosjekter og forskning vil legge grunnlaget for en framtid du bare kan drømme om. Kort sagt: Din beste investering noensinne. Meld deg på i dag og kom først til framtiden.

 

 1. Målgruppe HR-ledere, helsepersonell, ingeniører og pedagoger
 2. Varighet 12 mnd med oppstart i januar og august hvert år
 3. Organisering 12 samlinger med jobbrelaterte prosjekter

Deltakelse i egne eller andres forskningsprosjekter

Personlig veileder gjennom hele studiet

 1. Praksisnært Utdanningen kan tilpasses ordinær jobb, selv om det er et fulltidsstudium tilsvarende 60 stp – og kan delfinansieres gjennom prosjekt
 2. Moduler Grunnkurs arbeidshelse
 3. Opplæring og trening i bruk av friskpedagogiske verktøy

III. Flokeløser arbeidshelse

 1. Bedriftsveileder lønnsomt nærvær
 2. Temaoversikt
  1. Helsefremmende ledelse og lederstøtte for lønnsomt nærvær
  2. Teambygging for beste praksis
 • Langtidsfriske og engasjerte medarbeidere
 1. Systematisk HMS og Helsefremmende arbeidsplasser
 2. Prosjektutvikling & entreprenørskap for jobbskaping
 3. Når helt vanlige mennesker skaper helt uvanlige resultater sammen
 • Lærende organisasjoner utvikler, samhandler og konkurrerer på samme tid
 • Smarte verdikonsept styrker verdikjeden og kundeverdien
 1. Forskning bygger merkevare og gir konkurransefortrinn i markedet