Friskgårdskursene

Friskgårdskursene

 Lær og lev smartere!

På Friskgården tilbyr vi et vidt spekter av kurs, enten du er arbeidsgiver eller privatperson. 

Ledelse i det moderne arbeidslivet

Dette er Frisk Bedrifts intro lederutviklingsprogram for helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær. Her får du kunnskap, verktøy og ferdigheter til å videreutvikle virksomheten – og du får tilgang til en personlig bedriftsveileder som vil bistå deg og din bedrift til suksess i morgendagens arbeidsliv.

 1. Målgruppe: Ledere i offentlige virksomheter og SMB-bedrifter.
 2. Målsetting: Styrke og motivere ledere til å lede mer enn å administrere.
 3. Varighet: 10-timers kurs.
 4. Organisering: Tre halvdagssamlinger med foredrag, workshop og samtalegrupper. Prosjektoppgaver i egen virksomhet gir umiddelbar effekt.
 5. Faglig innhold:
  • Strategisk ledelse i små og mellomstore virksomheter.
  • Systematisk HMS for helsefremmende arbeidsplasser.
  • Langtidsfriske medarbeidere m oppfølging sykmeldte.
  • Smarte verdikonsept for økt kundeverdi.

Funksjonell HMS

De beste arbeidsmiljøene vinner kampen om de kloke hodene og de flinke hendene. Det kan avgjøre framtiden for mange bedrifter. Med Funksjonell HMS vil bedriften gjennom et aktivt partssamarbeid utvikle og dokumentere arbeidsmiljøet som et konkurransefortrinn.

 1. Målgruppe: Ledere, verneombud og tillitsvalgte i arbeidslivet.
 2. Målsetting: Partene i virksomheten som utvikle systematisk HMS for helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær.
 3. Varighet: 40-timers kurs.
 4. Organisering: To moduler â 20 timer med foredrag, workshop og digital læring. Praksisnære prosjektoppgaver mellom samlingene.
 5. Faglig innhold: Arbeidsmiljøloven, IA-avtalen og verdikjeden som rammeverk.

Fra sykmeldt til langtidsfrisk

Norge har verdens beste helse og Europas høyeste sykefravær. Det smerter både for medarbeiderne, bedriften og velferdsstaten. Med Lærings- og mestringsprogrammet Fra sykmeldt til langtidsfrisk tilbyr Friskgården å løse floken for din bedrift. Gi oss to år og vi garanterer langtidsfriske og lønnsomme medarbeidere – med læring og mestring som dokumentert medisin. a. Målgruppe: Ledere med sykemeldte arbeidstakere. b. Målsetting: Alle medarbeidere skal sikres arbeidstilknytning og være langtidsfriske med avklart arbeidsevne. c. Varighet: 12 uker d. Organisering: Skreddersydd kurs for sykmeldte og leder - dialogmøter e. Faglig innhold:

 • Den norske velferdsmodellen – rettigheter og plikter
 • Livsmestring 24/7
 • Lederstøtte for jobbmatch 

Kropp og livsstil

Helse er ofte resultatet av det livet vi lever – «levd liv setter spor» heter det. Med dette kurset vil deltakerne smarte valg for en helsefremmende livsstil der læring og mestring som beste medisin mot muskel/skjelettsmerter. Med kunnskap og treffsikre verktøy gir vi garantier om livsmestring og bedre jobbmatch.

 1. Målgruppe: Medarbeidere / sykmeldte arbeidstakere
 2. Målsetting: Deltakerne skal oppleve mer overskudd i hverdagen med økt fysisk kapasitet og smartere organisering av jobben og livet.
 3. Varighet: 4 – 10 – 40 timer
 4. Organisering: Forelesninger – Treningsgrupper – Individuell veiledning
 5. Faglig innhold: Sikringsøvelser for bevegelighet – styrke – utholdenhet. Ergonomi. Livsplanlegging/-styring

Stressmestring og mental trening

Helse er ofte resultatet av det livet vi lever – «levd liv setter spor» heter det. Med dette kurset vil deltakerne smarte valg for en helsefremmende livsstil der læring og mestring som beste medisin mot muskel/skjelettsmerter. Med kunnskap og treffsikre verktøy gir vi garantier om livsmestring og bedre jobbmatch

 1. Målgruppe: Medarbeidere / sykmeldte arbeidstakere
 2. Målsetting: Deltakerne skal oppleve livsmestring og jobbmatch for et bedre selvbilde og mer overskudd i hverdagen
 3. Varighet: 4 – 10 – 40 timer
 4. Organisering: Forelesninger – Treningsgrupper – Individuell veiledning
 5. Faglig innhold: Mental trening – avspenning – stressmestring. Selvbilde som verktøy for kommunikasjon og samhandling.

Samhandling og konflikthåndtering

Helse er ofte resultatet av det livet vi lever – «levd liv setter spor» heter det. Med dette kurset vil deltakerne smarte valg for en helsefremmende livsstil der læring og mestring som beste medisin mot muskel/skjelettsmerter. Med kunnskap og treffsikre verktøy gir vi garantier om livsmestring og bedre jobbmatch

 1. Målgruppe: Medarbeidere / sykmeldte arbeidstakere
 2. Målsetting: Deltakerne skal styrke selvbildet og nære relasjoner og styrke sitt personlige nettverk gjennom bedre daglig kommunikasjon.
 3. Varighet: 4 – 10 – 40 timer
 4. Organisering: Forelesninger – Treningsgrupper – Individuell veiledning
 5. Faglig innhold:
  • Kunnskap og verktøy for bedre daglig kommunikasjon.
  • Helsefremmende team – Effektiv konflikthåndtering.
  • Nettverksbygging ved hjelp av møteplasser og gjensidig avhengighet.