Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste

Med Friskgården BHT vil din virksomhet få en annerledes og kompetent partner som vil gjøre en forskjell i hverdagen. Bedriftens personlige bedriftsveileder garanterer et systematisk HMS-arbeid, leverer landets beste praksis på sykefraværsoppfølging og bistår bedriften med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser og langtidsfriske medarbeidere.

Målgruppe: Kommuner og SMB-bedrifter

Målsetting: Systematisk HMS og Helsefremmende arbeidsplasser

Grunnlag: Årlig kartlegging og treffsikre handlingsplaner med faglig oppfølging

Årshulet: Lederstøtte med partssamarbeid

Arbeidsmiljøutvikling med vernerunder fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Smarte verdikonsept med kundeverdi, ansvarskart og myndiggjøring

Langtidsfriske medarbeidere med oppfølging sykmeldte og karriereutvikling

Kompetanse: Arbeidsmedisiner – Fysikalskmedisiner  – Psykiater

Spesialist arbeidshelse – Yrkeshygeniker – Ergonomi

Pedagoger – Psykososialt arbeidsmiljø.

 

Friskgården BHT er godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet:

Godkjenning fra Arbeidstilsynet

 

 

 


Mer i denne kategorien « Bedriftshelsetjeneste