Vår visjon og målsetting

Vi friskmelder Norge! Innen 2020 skal Friskgården være en foretrukken kompetanseleverandør til og limet mellom 2.000 robuste bedrifter og 50.000 langtidsfriske medarbeidere.

120 spesialister arbeidshelse, organisert i mobile fagteam, leverer beste praksis i et nasjonalt kompetansenettverk. Friskgården skal, gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og helsefremmende metodikk, være beste bidragsyter til helsefremmende arbeidsmiljø, langtidsfriske medarbeidere, lønnsomt nærvær og arbeidsinkludering.

Vår garanti er å sikre alle nordmenn i yrkesaktiv alder en arbeidstilknytning i ordinært arbeidsliv, der de yter etter evne lengst mulig.

«VI friskmelder Norge» er vårt samfunnsoppdrag for å sikre den norske velferdsmodellen.

Spleiselaget mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten er unikt i verden og Friskgården skal bistå så vel bedriftene som arbeidstakerne, kommunene og NAV, for å sikre inntektssikring for mennesker som trenger det lille ekstra.