Friskgården - bli litt mer kjent med oss

Om Friskgården

Velkommen til Friskgården

Friskgårdene bygger på en helsefremmende (salutogen) tilnærming. Vi fremmer robusthet både hos friske mennesker og miljøer og hos mennesker og miljøer som er i risiko for – eller sliter med – sammensatte problemstillinger.

Vi fremmer robusthet både hos friske mennesker og miljøer og hos mennesker og miljøer som er i risiko for – eller sliter med – sammensatte problemstillinger
Friskgården henvender seg både til ledere og arbeidsmiljøer, og til enkeltindivider blant ungdom og voksne. Av disse er noen i risiko for å bli sykmeldte, andre er sykmeldte, i en attføringssituasjon, eller har av ulike årsaker ikke har greid å kvalifisere seg for et arbeidsliv.

Å styrke menneskers robusthet til å mestre et arbeidsliv er sentralt. Med det som utgangspunkt har Friskgården tatt mål av seg til å være en nasjonal aktør innenfor et av nåtidens største samfunnsproblemer: Hvordan flere av de 800.000 som står utenfor arbeidslivet kan få en rolle som aktiv deltaker i et arbeidsliv, og på den måten bidra i den norske verdiskapningen.


 

Våre verdier

Vare verdier

Friskgården skal kjennetegnes av kjerneverdiene positivt fokus, mestring, likeverd og økologi. Våre organisasjonsverdier er helsefremmende, inkluderende, lønnsom og samhandlende.

Visjon og målsetting

Our mission

Vi friskmelder Norge! Innen 2020 skal Friskgården være en foretrukken kompetanseleverandør til og limet mellom 2.000 robuste bedrifter og 50.000 langtidsfriske medarbeidere.

Les mer

Vår beste medisin

Our vision

Læring og mestring er beste medisin til pasienter med muskel og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser. Fastlegen er medisinskfaglig ansvarlig i vårt arbeid.

Les mer