Friskgårdsmodellen

Rehabilitering
• Arbeidsrettet rehabilitering Helse 
• Arbeidsrettet rehabilitering NAV 
• Oppfølging NAV 
• Jobbmestrende oppfølging NAV 
• Klinikk livsmestring 
• Robust ungdom fylkeskommunen 


Frisk Bedrift
▪ Bedriftshelsetjeneste
▪ Lederstøtte lønnsomt nærvær 
▪ Fra sykmeldt til langtidsfrisk 
▪ Helsefremmende arbeidsplasser 
▪ Yrkeshygiene og Ergonomi 


Friskakademiet
▪ Spesialistutdanning arbeidshelse 
▪ Friskgårdskursene; Lær & Lev smartere
▪ Nasjonalt forskningsnettverk 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Aud Ramberg Friskgårdsmodellen.pdf)friskgardmodellen[ ]967 kB