Friskgården - bli litt mer kjent med oss

Vår historie

Vi har en lang historie. Dette er en historisk oversikt over hvordan det hele startet - og hva som er de viktigste milepælene for Friskgården så langt:

1994

Stiftet

Ekteparet Ramberg/Myhr rehabiliterer eiendommen Klingvold og tar med seg kunnskapsgrunnlaget og erfaringen fra Friskvern i Steinkjer Kommune og etablerer versjon 1.0 av arbeidsrettet rehabilitering.

1998

Friskgården BHT

Friskgården inngår partnerskap med Steinkjer Kommune gjennom prosjektet «Helse & Rehabilitering» i samarbeid med Sosialdepartementet. Leveranse av bedriftshelsetjeneste er den del av dette partnerskapet.

2001

Utvidelse av driften

Friskgården utfordres av Rikstrygdeverket til å starte tre nye friskgårder i Nord-Trøndelag – da resultatene fra rehabiliteringsprogrammet er svært gode. Det etableres tre friskgårder i samarbeid med Fylkestrygdekontoret; Stod i 2001, Stjørdal i 2002 og Grong i 2003.  Frisknett som konsepteier og nettverksmotor etableres dette året.

2004

Gjennombrudd

Friskgården strykes i revidert nasjonalbudsjett 2003 etter politisk lobby og drakamp. Den nordtrønderske stortingsbenken sikrer Friskgården en plass på statsbudsjettet inntil evaluering og finansieringsordning er på plass. Tre friskgårder i Trøndelag, en i Akershus og en i Oppland er et gjennombrudd.

2007

Vi vokser

Friskgården vinner anbud i fem fylker og organiserer 10 friskgårder med til sammen 75 fagpersoner. Resultatene, kompetansen og systematikken vekker beundring hos så vel samarbeidspartnere som oppdragsgivere, forskere og deltakere.

2009

Spesialist i arbeidshelse

Friskgården gjennomarbeider utdanningen sin og utvikler studiet «Spesialist i arbeidshelse» som et fulltidsstudium i samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag. Igjen taper Friskgården posisjon etter faglig og politisk lobbyarbeid fra konkurrentene og må gjennomføre en historisk nedbemanning.

2012

Forskningssamarbeid

Friskgården inngår et formalisert forskningssamarbeid med NTNU og Mittuniversitet, der FriskData med systematisk deltakerinfo gjøres tilgjengelig for forskning. Dette er grunnlaget for tre doktorgrader, 40 mastergrader og et titalls egne forskningsprosjekt. Endelig realiseres konseptet «Den korteste veien mellom teori og praksis» Studentene er svært attraktive på jobbmarkedet – ikke minst forsyner konkurrentene seg godt av markedets beste kompetanse.

2016

FriskBedrift

Friskgården gjennomfører tidenes omstillingsprosess etter å ha blitt diskvalifisert i anbudskonkurransen som de allerede har vunnet og konseptet FriskBedrift må realiseres i større tempo enn forutsatt. Friskgården må bruke egen medisin for omstilling i egen organisasjon – så vi kan trygt si «Det er forskjell på å snakke om livet, til selv å ha stått idet og kjent det på egen kropp og organisasjon».