Vi
Friskmelder
Norge

Vi friskmelder Norge

Friskgården har utviklet, prøvd ut og dokumentert læring og mestring som en effektiv medisin i kampen mot sykefraværet og de store folkesykdommene – vi deler gjerne denne resepten!

Frisk Bedrift

Vi har opplevd tilfredsheten og GO’følelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Vi gleder oss med bedriften når VI-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Denne resepten deler vi gjerne med ledere og nøkkelpersoner i arbeidslivet – i vissheten om at jo mer vi deler, jo mer verdifull blir kunnskapen. Denne resepten vil gi lønnsomt nærvær i stedet for sykefravær. Dette er resepten til å friskmelde Norge.

Rehabilitering

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for livsmestring, lønnsomt nærvær og fortsatt velferd. Vi benytter treffsikre kartleggingsverktøy og utvikler skreddersydde handlingsplaner. Det er nøkkelen til suksess. Vi er operative og konkrete, vi skreddersyr og samhandler og vi utfordrer, støtter og følger opp over tid. Kort sagt; vi sørger for gjennombrudd og skaper varige løsninger.
.
.

Sykefraværsoppfølging

Langtidsfrisk

Sykefraværet er et stort problem i Norge – for den enkelte, for bedriftene og for velferdsstaten. Friskgården fikser problemet og skaper varige løsninger, som den beste bidragsyteren til helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær.
.
.

Beste praksis for fagutvikling, 

arbeidsinkludering, 

bedriftshelsetjeneste 

og arbeidsmiljøutvikling

Beste praksis

for fagutvikling,

arbeidsinkludering,

bedriftshelsetjeneste

og arbeidsmiljøutvikling

Blogg

Vi fant ingenting

Beklager, ingen innlegg matchet dine kriterier

Kommende arrangementer