Vi
Friskmelder
Norge

Vi friskmelder Norge

Friskgården har utviklet, prøvd ut og dokumentert læring og mestring som en effektiv medisin i kampen mot sykefraværet og de store folkesykdommene – vi deler gjerne denne resepten!

Frisk Bedrift

Vi har opplevd tilfredsheten og GO’følelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Vi gleder oss med bedriften når VI-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Denne resepten deler vi gjerne med ledere og nøkkelpersoner i arbeidslivet – i vissheten om at jo mer vi deler, jo mer verdifull blir kunnskapen. Denne resepten vil gi lønnsomt nærvær i stedet for sykefravær. Dette er resepten til å friskmelde Norge.

Rehabilitering

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for livsmestring, lønnsomt nærvær og fortsatt velferd. Vi benytter treffsikre kartleggingsverktøy og utvikler skreddersydde handlingsplaner. Det er nøkkelen til suksess. Vi er operative og konkrete, vi skreddersyr og samhandler og vi utfordrer, støtter og følger opp over tid. Kort sagt; vi sørger for gjennombrudd og skaper varige løsninger.
.
.

Sykefraværsoppfølging

Langtidsfrisk

Sykefraværet er et stort problem i Norge – for den enkelte, for bedriftene og for velferdsstaten. Friskgården fikser problemet og skaper varige løsninger, som den beste bidragsyteren til helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær.
.
.

Beste praksis for fagutvikling, 

arbeidsinkludering, 

bedriftshelsetjeneste 

og arbeidsmiljøutvikling

Beste praksis

for fagutvikling,

arbeidsinkludering,

bedriftshelsetjeneste

og arbeidsmiljøutvikling

Blogg

Friskgården utvider i Værnesregionen

Friskgården HMS Værnes skal bli bedriftens beste bidragsyter til helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær. HMS-sentret og Friskgården går sammen og etablerer en kompetanseaktør i Værnesregionen som skal bistå offentlige virksomheter og private bedrifter. Vi skal hente ut det beste av hver av de to erfarne fagmiljøene og være beste garantist for lokal forankring […]

Friskgården Grong 15 år!

FRISKGÅRDEN GRONG – 15 ÅR OG PÅ FULL FART INN I FRAMTIDA Jubileer er viktige milepæler og bør absolutt markeres. For å orientere seg stødig inn i framtida er det viktig å ikke miste historia av syne. Den har vært med og gjort oss til de Friskgårdsarbeiderne vi er i dag med faglig kunnskap og […]