Friskgården AS

Svein Myhr

Daglig leder

Aud Ramberg

FoU-leder

Tonje Bergin

Kvalitetsleder

Camilla Coward

Faglig leder Oslo

Morten Nordtug

Kontormedarbeider

Siri Austheim

Kontormedarbeider

Rune Susegg

Administrasjonsleder

Ågot Larsen

Prosjektleder