Friskakademiet

Spesialist i arbeidshelse – et samlingsbasert årsstudium

Norge har et velorganisert og humant arbeidsliv i kontinuerlig endring og omstilling. I det moderne arbeidslivet er personell produksjonsmaskinene og kampen om de kloke hodene har aldri vært større. Samtidig har Norge verdens høyeste sykefravær og en stor gruppe i yrkesaktiv alder har behov for bistand for å få en rolle i et arbeidsliv. Både enkeltpersoner og arbeidslivet har et stort behov for å løse koden som skal utvikle talentene, gi flere en rolle i arbeidslivet og samtidig skape robuste og konkurransedyktige bedrifter.

Hvordan skal vi lykkes med å anvende nye kunnskap til praktisk handling slik at vi sammen kan lykkes med å friskmelde Norge?

Friskgården har utviklet og dokumentert metodikk og praktiske verktøy som virker. Siden 1994 har vi jobbet systematisk med å utvikle praktiske metoder til Aron Antonovskys salutogene (ressursorienterte) teori. Årsstudiet er bygd opp med månedlige tre-dagers- samlinger, praksisnære prosjektoppgaver mellom hver samling og digital læringsstøtte med E-læring og læringsvideoer. Hver samling inneholder både teoriundervisning og praksisnær ferdighetstrening.