Vi har utdannet 200 spesialister

Vi har utdannet 200 spesialister

Alle som skal jobbe som fagperson på en friskgård må gjennomføre utdanningen «Spesialist arbeidshelse» godkjent som 60 studiepoeng. Utdanningen er samlingsbasert med 12x 3-dagers samlinger med foredrag i kunnskapsgrunnlaget, opplæring i bruk av verktøyene og treningsgrupper/prosjektoppgaver på Friskgården for beste praksis

Friskgårdens eget sertifiseringsprogram der fagpersonene innen seks måneder etter oppstart må ha blitt sertifisert som «Spesialist arbeidshelse» gjennom veiledet og dokumentert i beste praksis i henhold til jobbkravene ved å jobbe på en friskgård.