Våre FoU partnere

Friskgården gjennomførte i perioden 2001 – 2003 prosjektet «Verdi liv med smerte» i samarbeid med Norges Fibromyalgiforbund. Dette var starten på systematiske målinger, før, under og etter gjennomført rehabilitering, ved hjelp av internasjonalt validerte verktøy.

Denne databasen, FriskData, ble godkjent av Datatilsynet og ble svært attraktivt for våre FoU-partnere. Pr data har FriskData 10.000 unike individer med til sammen 15000 målinger

Pr i dag har Friskgården strategiske partnerskap med