Steinkjer kommune - verdi- og samskaping

Friskgården har gjennom flere år vært en kunnskapsutvikler og pådriver når det gjelder arbeidsinkludering og dropouts blant ungdom. I samarbeid med Inntrøndelagskommunene har Friskgården etablert Lærings- og mestringssenter for unge voksne med kvalitetsleder Tonje Bergin som prosjektleder. Dette prosjektet dannet grunnlaget for Arbeidsdepartementets prosjektbevilgning til Nord-Trøndelag for å prøve ut modeller for å redusere dropout fra videregående skole som en hovedinnsats.

 

Steinkjer Kommune valgte ut Friskgården til å være partner i prosjektet «Samskaping med sosiale entreprenører» i regi av Kommunenes Sentralforbund, der målsettingen er å utvikle samarbeidsmodeller der kommune og sosiale entreprenører i samarbeid skal løse samfunnsutfordringer og bidra til økt velferdsproduksjon, sammen.