Nasjonalt forum for arbeidsinkludering

Nasjonalt forum for arbeidsinkludering ble etablert som en videreføring av Brofossutvalgets arbeid og Friskgården representert med Aud Ramberg fikk en selvfølgelig plass i utvalget. Det er  Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus som er sekretariat for forumet. Forumets viktigste bidrag sålangt er den årlige Arbeidsinkluderingskonferansen i Oslo ultimo august.