Friskgården kronikker

Friskgården er en selvoppnevnt samfunnsaktør der vi vil utvikle og dele kunnskap for å sørge for at alle i yrkesaktiv alder har en arbeidstilknytning der de yter etter evne lengst mulig i et inkluderende arbeidsliv og går ut av arbeidslivet med flagget til topps.

En del a dette arbeidet er å tilføre politikere, fagmiljøer og arbeidslivet kompetanse til å gjøre smarte valg for å videreutvikle verdens beste velferdsstat. Her presenterer vi regelmessige kronikker og fagartikler som legges ut som kunnskapsdeling og beste praksis.