Knut Brofoss og statsråd Hanne Bjurstrøm
Knut Brofoss og statsråd Hanne Bjurstrøm (foto: Arbeidsdepartementet)

Brofossutvalget (NoU)

Friskgården og Aud Ramberg ble valgt ut til å delta i Brofossutvalget som fikk i oppdrag å utrede og utforme en ny arbeidsmarkedspolitikk – kunnskapsgrunnlag og rammebetingelser for private aktører, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter.

Utvalgsarbeidet gikk over to år, der Friskgårdens kunnskapsgrunnlag og representant Aud Ramberg fikk godt faglig gjennomslag i de drøftingene som pågikk i perioden. Likevel endte NOU’en (Norsk offentlig utredning) i en delt innstilling der NHO, LO og brukerorganisasjonene valgte en konservativ modell i tråd med tradisjonelle linjer i den norske arbeidsmarkedspolitikken.