Forskning på Friskgården

 

Siden Friskgården ble etablert i 1994 er det gjennomført flere forskningsprosjekter både på bachelor, master og doktorgradsnivå.

Gjennom dette har Friskgården samarbeidet både med NTNU Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og SINTEF.

Friskgården har i dag partnerskap med Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, Psykologisk institutt ved NTNU og Arbeidsforskningsinstituttet.

Forskningsprosjektene er viktig med tanke på å dokumentere og videreutvikle Friskgårdens arbeid. Imidlertid er de minst like viktig for å bidra med kunnskap til samfunnet i sin helhet innenfor en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor.

Siden 2003 har Friskgården systematisk gjennomført kartlegging av individ- og arbeidsmiljø. Kartleggingen inneholder variabler knyttet til blant annet livssituasjon, helse, funksjon, mestring, livsstil, arbeidsmiljø, jobbtilfredshet og jobbengasjement. Friskgården har utviklet rutiner for personvern og sikkerhet godkjent av datatilsynet. En database (FriskData) samler dataene og gjør dem lettere tilgjengelig for forskning.

På denne måten ønsker Friskgården å bidra til ytterligere kunnskapsutvikling innenfor noen av våre største samfunnsutfordringer.