Forskning

på Friskgården

Gjennom dette har Friskgården samarbeidet med både NTNU, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og SINTEF.

Friskgården har i dag partnerskap med Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, Psykologisk institutt ved NTNU og Arbeidsforskningsinstituttet.

Forskningsprosjektene er viktig for å dokumentere og videreutvikle Friskgårdens arbeids. Imidlertid er det like viktig for å bidra med kunnskap i sin helhet innenfor en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor.

Siden 2003 har Friskgården systematisk gjennomført kartlegging av individ og arbeidsmiljø. Kartleggingen inneholder variabler knyttet til blant annet livssituasjon, helse, funksjon, mestring, livsstil, arbeidsmiljø, jobbtilfredshet og jobbengasjement. Friskgården har utviklet rutiner for personvern og sikkerhet godkjent av datatilsynet. En database (FriskData) samler dataene og gjør dem lettere tilgjengelig for forskning.

På denne måten ønsker Friskgården å bidra til ytterligere kunnskapsutvikling innenfor noen av over største samfunnsutfordringer.

Gjennomførte

Doktorgradsprosjekter

Gjennomførte

Masterprosjekter

Andre gjennomførte

Prosjekter

Pågående

Prosjekter