Friskgårdskonferansen 2018

Friskgårdskonferansen 2018

Den 15. November arrangerte vi Friskgårdskonferansen 2018 på Clarion Hotel og Congress i Trondheim.

På årets konferanse ledet Bjarne Håkon Hanssen debatten om sykefraværsproblematikken i Norge og den kommende IA-avtalen.

I første del av konferansen snakket Hadia Tajic (nestleder AP), Julie Lødrup (førstesekretær LO) og Kristina Jullum Hagen (avdelingsdirektør NHO) om de nasjonale konsekvensene av høyt sykefravær, hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet skal jobbe for å redusere dette, og IA-avtalen.

Deretter presenterte Ellen Bergin (daglig leder, Friskgården Stod), Kari Scheldrup (NAV arbeidslivssenter) og Marte Persgård (Steinkjer kommune) hvordan man aktivt skal jobbe for å redusere sykefraværet i bedrifter, og den dokumenterte effekten av Friskgårdens metoder.

Har du lyst til å være med å friskmelde Norge?

Arbeidsgiver: Friskgården
Stillingstittel: Veileder / bedriftsveileder
Søknadsfrist: 30.11.2018
Varighet: Fast

Som spesialist arbeidshelse må du være glad i mennesker, like å arbeide selvstendig, være systematisk, ha gode samhandlingsferdigheter og ha god arbeidslivskunnskap og et generelt samfunnsengasjement. Du bør ha bachelorutdanning – der fysioterapi og sykepleie er tiltenkt noen av stillingene.

Stillingene får 12 mnd videreutdanning med påfølgende sertifisering som en del av jobben Forskning vil inngå i noen av stillingene. Stillingene krever god evne til skriftlig og muntlig formidling, samt ferdigheter i å planlegge og lede

De 4 stillingene fordeler seg med  1 stilling i Brønnøysund, 1  i Mosjøen og 2 i Mo i Rana og veilederne skal jobbe med arbeidsrettet rehabilitering til NAV, levere moderne bedriftshelse-tjenester, resultatbasert sykefraværsoppfølging og lederstøtte for lønnsomt nærvær til arbeidslivet på Helgeland

Søknadsprosessen foregår i 3 trinn
1. Søknad m CV innen 2018-11-30
2. Informasjonsmøte Mosjøen 13. des  kl 18 – 20
Mo i Rana 12. des kl 18 – 20
3. Jobbintervju med aktuelle kandidater i uke 2-3 i januar
4. Tilsetting innen 25. jan
5. Oppstart grunnkurs arbeidshelse uke 6

For elektronisk søknadsskjema, se annonse på Finn.no

Ta spesialistutdanning og ta sykefraværet med storm! 

I dag er første dagen i ditt liv…

Ta spesialistutdanning og ta sykefraværet med storm!

Sykefaværet koster oss nær 80 milliarder norske kroner hvert år, og det smerter både arbeidsgiverne, de sykemeldte og staten.

Friskgården har gjennom 25 år utviklet, prøvd ut og dokumentert ny medisin for helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær.

Vi deler gjerne gjerne denne resepten og i desember starter et nytt studentkull i Trondheim som skal friskmelde Norge.

 

Med 12 samlinger gjennom året vil du sikre deg et godt kunnskapsgrunnlag, dokumenterte verktøy og gode ferdigheter som sikrer beste praksis på din arbeidsplass. Vi er så sikre på at du vil bli så fornøyd at du får de to første de to første samlingene uten noen betalingsforpliktelser. Relasjonsledelse, helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomtnærvær i robuste organisasjoner utgjør den røde tråden.

Send oss en søknad og fortell oss hva du vil oppnå gjennom gjennom studiet «Spesialist i arbeidshelse». Søknadsfristen er 20. august. La dette bli dagen du tar karrieren din til nye høyder. Enten du er daglig leder, personalleder eller teamleder. Les mer om studiet på www.Friskgården.no eller ta kontakt med markedsleder svein.myhr@friskgarden.no

Sammen for et friskere Trøndelag

Vi friskmelder Norge – Sammen for et friskere Trøndelag

Låta «Trønder» markerer sammenslåingen av Trøndelag. Den ferske musikkvideoen ble spilt av for fylkestingsrepresentantene under samlingen i Namsos 13.-14. juni. 2018 Friskgården mener at denne musikkvideoen er det friskeste bidraget i nye Trøndelag sålangt. Den formidler gode historier, mangfold og særpreg som gjør oss stolte og optimistiske og skaper opplevelsen av det fellesskapet vi trenger.

Friskgården som beste bidragsyter til helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær, er valgt som kompetanseleverandør og samarbeidspartner til Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Inntrøndelagskommunene og mange private virksomheter.

Dette er en tillit våre fagteam i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Namdal og Helgeland vil ivareta, og jobbe hardt for å være best på sykefraværsoppfølging, for så å levere lederstøtte og bedriftshelsetjeneste til hele Trøndelag.  Vi viser Trøndelag at læring & mestring og integrert samhandling er beste medisin for lønnsomt nærvær, omstilling og arbeidsinkludering. Se videoen og la deg inspirere til beste praksis du også!

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/bilder-og-film/tronder/

Media

Trønder Tekst og musikk: Mads Bones og Kyrre Havdal. Musikkproduksjon: Tore Thorvaldsen Sandbakken. Musikkopptak: Ambolt Audio Filmen er laget av BERRE kommunikasjonsbyrå.

Friskgårdens 7 trinn til friskmelding

Sykefraværet koster arbeidslivet og samfunnet svimlende 80 milliarder kroner hvert år. Politikerne virker å ha gitt opp og nå er arbeidsgiverne på offensiven – de svimlende kostnadene vises på bunnlinja deres. Ikke overraskende kommer forslagene om systemendringer – uten å ha prøvd moderne medisin for å håndtere sykefraværet.

Friskgården har gjennom 25 år utviklet, prøvd ut og dokumentert «Læring og mestring som beste medisin» og i fjor høst kom gjennombruddet vis-a-vis sykefraværet. Programmet «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» viser svært gode resultater uavhengig av bransje, årsak til fravær – privat eller offentlig sektor. Friskgården øker lønnsomheten i kommunene og bedriftene og lederne jubler. Ingen bedrift bør tillate seg et fravær over 5 % – dog med noen bransjevariabler.

 

Les mer om sykefraværet i Snåsa Kommune, der Friskgården er bedriftshelsetjeneste og har gjennomført programmet «Fra sykmeldt til langtidsfrisk»

Friskgården anbefaler organisasjonene å prøve ut moderne medisin som virker i stedet for nok en gang å satse på systemtiltak som ikke har dokumentert effekt. IA-avtalen som skal fornyes i høst bør ta høyde for dette.

Les mer om Virkes forslag her : Virke jobber for å endre sykelønnsordningen

Friskgården Trondheim søker ny daglig leder

Daglig leder til landets største friskgård

Vi søker en optimistisk og utviklingsorientert leder til å utvikle det største fagteamet i nettverket. Dagens leder flytter heim til Rana for å lede fagteamet der og da trenger vårt dyktige og fremadstormende fagteam en ny leder. I tillegg til å lede teamet, skal DU stå i produksjonen og levere lederstøtte  i bedriftsmarkedet.

Friskgården har gjennom 25 år utviklet og dokumentert ny kunnskap og metodikk for læring og mestring som beste medisin til å håndtere sykefravær og arbeidsinkludering. Innen 2020 skal Friskgården være en foretrukken kompetanseaktør og limet mellom 2000 lønnsomme bedrifter og 50000 langtidsfriske medarbeidere i Trøndelag. Våre grunnverdier er positivt fokus, mestring, likeverd og økologi.

VI tilbyr et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø, en unik internopplæring og faglig oppfølging og et nettverk du vil kjenne deg heime i.

Følgende arbeidskrav settes til stillingen:

–        En leder med god økonomi- og organisasjonskunnskap

–        God kunnskap om næringslivets utfordringer og arbeidshelse

–        Samfunnsengasjert og selvstendig

–        En teambygger med gode relasjons- og strukturferdigheter

–        Ha personalerfaring med god gjennomføringsevne og referanser

–        Flink til å utfordre og formidle, samt like å stå i det om det blåser rundt deg

–        Ha høyere utdanning – gjerne mastergrad

Blant søkerne leter vi også etter ledere til andre fagteam i nettverket. Søknadsfristen er 17. juni og søkere med relevant bakgrunn blir invitert til et informasjonsmøte i Trondheim tir 20. juni kl 1800.

For elektronisk søknadskjema, se annonse på finn.no.

Friskgården utvider i Værnesregionen

Friskgården HMS Værnes skal bli bedriftens beste bidragsyter til helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær.
HMS-sentret og Friskgården går sammen og etablerer en kompetanseaktør i Værnesregionen som skal bistå offentlige virksomheter og private bedrifter.

Vi skal hente ut det beste av hver av de to erfarne fagmiljøene og være beste garantist for lokal forankring i Stjørdal, sier Mikael Langseth, styreleder i  Selbu HMS, som også blir en deleeier i det nye selskapet.

For Friskgården betyr det at vi spisser oss litt mer forteller, grunder og daglig leder i selskapet, Bodil Myhr.– De individrettede tjenestene blir igjen i Friskgården Stjørdal, mens det nye selskapet skal håndtere bedriftsmarkedet med lederstøtte, arbeidsmiljøutvkling, lønnsomt nærvær og bedriftshelsetjeneste i Værnesregionen. Vi skal bli en synlig og sterk kompetanseaktør i regionen, forteller en engasjert Bodil Myhr.

Friskgården Stjørdal og Friskgården HMS Værnes har lokaler på Stjørdal og Skatval samt kontorer i Selbu, Meråker, Verdal, og Trondheim.

 

Friskgården Grong 15 år!

FRISKGÅRDEN GRONG – 15 ÅR OG PÅ FULL FART INN I FRAMTIDA

Jubileer er viktige milepæler og bør absolutt markeres. For å orientere seg stødig inn i framtida er det viktig å ikke miste historia av syne. Den har vært med og gjort oss til de Friskgårdsarbeiderne vi er i dag med faglig kunnskap og kompetanse som flokeløsere, kulturbyggere og samfunnsaktører i våre områder. Det er derfor viktig å stoppe opp, mimre litt og samtidig se på hva vi vil ha med oss på veien videre. Vi er hele tida i utvikling. Vårt store, flotte fagteam Namdalen/Helgeland skal ha vår interne markering på Helgeland i juni mens den eksterne markeringen blir i løpet av høsten 2018 på Fagforum i september samt en åpen temadag/-kveld for våre samarbeidspartnere og andre «kjenninger».

Historikk

Friskgården Grong åpna 3. mars 2003 etter et halvt år med intens renovering/tilpasninger på den tidligere Pottemakergården på Føynum i Grong samt faglig kvalifisering av personell. De første 3-4 årene hadde Friskgården avtale med det «gamle» Fylkestrygdekontoret; personer med sammensatte plager fikk bistand og oppfølging over tid for å stå i / komme tilbake til arbeidslivet eller få sin sak avklart ifht trygd. Dette var år med stor grad av uforutsigbarhet både hva angikk henvisninger og økonomi – og hver høst måtte stortingspolitikerne holdes varme slik at vi fortsatt fikk være en «merknads-post» på Statsbudsjettet. Vi som jobba på Friskgårdene fikk i alle fall god trening i å «ha is i magen» og bevare troen på at ting skulle ordne seg – men det kom ikke av seg selv. NAV-reformen ble innført fra 2006 og anbud gjorde sitt inntog også på vårt arbeidsområde. Korte avtaler (1-4 år), usikkerhet om en får nye avtaler ved neste korsvei, krav og forventninger i avtalene samt lønnsomhet ble den nye hverdagen. Siden da har Friskgården levert både Arbeidsretta rehabilitering, Avklaring og Oppfølging til NAV i ulike tidsperioder. I tillegg Jobbmestrende oppfølging til NAV og Helse Nord-Trøndelag. Noen bedriftsleveranser, SkatteFunn-prosjekt samt et Ungdomsprosjekt på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2016-18.
Siden 2008 har Friskgården Grong vært en «mobil Friskgård» på mange vis, alt fra å bidra med daglig ledelse til en Friskgård i Trondheim 1 år, levere tjenestene lokalt / etablere avdelinger i Ytre Namdal og Namsos, samt levert tjenester / bygge opp lokale fagteam / Friskgårder på Helgeland. Vi snakker her om et stort geografisk område der ansatte ved Friskgården Grong har reist ut og jobbet – en utrolig arbeidsvillig og fleksibel ansatte-gruppe som bare ser muligheter.

Framtida

2018 startet med et brak da vi, sammen med de andre Friskgårdene i Trøndelag fikk nye anbud; Arbeidsretta rehabilitering helse gjennom Helse Midt-Norge, BHT-avtale med nye Trøndelag fylkeskommune samt Jobbmestrende oppfølging for personer med alvorlige psykiske lidelser gjennom Nav og Helse Nord-Trøndelag. I tillegg har vi Oppfølging gjennom Nav i gamle Nord-Trøndelag (Namdalen) og Nav Nordland for områdene Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy. Det satses også på Bedrift gjennom avtaler med bedrifter for å få ned sykefraværet og bygge helsefremmende bedrifter. Nye Skattefunnprosjekter er i støpeskjeen samt andre prosjekter. Fra å være 2,5 stilling på det laveste har vi i dag 14-15 stillinger der alle enten har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre vår spesialistutdanning – «Spesialist arbeidshelse». Friskgården Rana ble eget AS i 2016.
Friskgården Grong oppleves som en robust bedrift som har fått godt fotfeste i Namdalen. Vi opplever å være en attraktiv samarbeidspartner og en attraktiv arbeidsplass. Det skal vi også være i framtida. Vi er godt i gang med dette arbeidet også på Helgeland og har stor tro på at vi skal lykkes også der.

Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet

Friskgården er en aktør innen fritt behandlingsvalg og leverer spesialiserte og lokalbaserte polikliniske konsultasjoner og dagtilbud for Helse Midt-Norge.

 

Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Namsos. Mer informasjon om tjenesten finner du her.

Vi leverer spesialisthelsetjenester innen:

  • Vanlige psykiske lidelser
  • Muskel- og skjelettlidelser

Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet. Rutiner for henvisninger:

Friskgårdens servicesenter svarer på spørsmål vedrørende tilbudet. Ta kontakt på tlf 74140402.