Arrow
Arrow
Slider

Beste praksis for fagutvikling, arbeidsinkludering, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvikling

Image is not available
Image is not available
Friskgården har, gjennom målrettet forskning, utviklet kunnskapsgrunnlag og effektive metoder for læring & mestring som beste medisin, både for deltakere og i organisasjonene
Image is not available
Image is not available
FriskData er en unik database med til sammen 15000 målinger på 10000 unike individer. Dette arvesølvet er grunnlaget for at Friskgården skaper konkurransefortrinn hos deltakere og partnere med ny kunnskap og smarte verktøy
Image is not available
Image is not available
Friskgården skal ta en tydelig posisjon som en av de viktigste aktørene innen arbeidsrettet rehabilitering og sykefraværsoppfølging
Image is not available
Image is not available
Friskgården gir lederstøtte til helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær til kommuner og små og mellomstore bedrifter
Image is not available
Image is not available
Friskgården får ned sykefraværet i norske bedrifter ved hjelp av unik kunnskap, erfaring, forskning og treffsikre verktøy.
Arrow
Arrow
Slider
blog

Life is a series of natural and spontaneous changes

Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them - that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. Live each day as it were your last. We are taught you must blame your father, your sisters, your brothers, the school, the teachers - but never blame yourself. It's never your fault. But it's always your fault, because if you wanted to change you're the one who has got to change

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy. I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want. Always continue the climb. It is possible for you to do whatever you choose, if you first get to know who you are and are willing to work with a power that is greater than ourselves to do it. We are taught you must blame your father, your sisters, your brothers, the school, the teachers - but never blame yourself. It's never your fault. But it's always your fault, because if you wanted to change you're the one who has got to change.

I'm free to be what I want. Always continue the climb. It is possible for you to do whatever you choose, if you first get to know who you are and are willing to work with a power that is greater than ourselves to do it. We are taught you must blame your father, your sisters, your brothers, the school, the teachers - but never blame yourself. It's never your fault. But it's always your fault, because if you wanted to change you're the one who has got to change.

CMS Theme blog arrowthemes envato HTML5


Læring og mestring som beste medisin

Se våre tilbud nedenfor.

Friskgårdene bygger på en helsefremmende (salutogen) tilnærming. Vi fremmer robusthet både hos friske mennesker og miljøer og hos mennesker og miljøer som er i risiko for – eller sliter med – sammensatte problemstillinger.


Finn ut mer
Friskgården


 • Klinikken for livsmestring

  Klinikken for livsmestring

  Livsmestring er et unikt helsetilbud, der vi fokuserer på det hele mennesket
 • Spesialistutdanning arbeidshelse

  Spesialistutdanning arbeidshelse

  Dette er første dagen i resten av ditt liv. Nå kan du ta karrieren din til nye høyder gjennom å gjøre en personlig reise
 • Lederstøtte lønnsomt nærvær

  Lederstøtte lønnsomt nærvær

  De kloke hodene og flinke hendene er avgjørende for at virksomheten kommer først til framtiden
 • Fra sykmeldt til langtidsfrisk

  Fra sykmeldt til langtidsfrisk

  Friskgården har gjennom 20 års forskning og praksis fått et gjennombrudd i arbeidet med å fikse sykefraværet
 • Robust ungdom fylkeskommunen

  Robust ungdom fylkeskommunen

  Bistand til videregående opplæring. Ungdom 15-21 år
 • Friskgårdskursene - stort utvalg

  Friskgårdskursene - stort utvalg

  På Friskgården tilbyr vi et vidt spekter av kurs, enten du er arbeidsgiver eller privatperson
 • Arbeidsrettet rehabilitering Helse

  Arbeidsrettet rehabilitering Helse

  Friskgården er en aktør innen fritt behandlingsvalg og leverer spesialiserte og lokalbaserte polikliniske konsultasjoner og dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering for Helse Midt-Norge
 • Arbeidsrettet rehabilitering NAV

  Arbeidsrettet rehabilitering NAV

  Friskgården leverer beste praksis til NAV. Læring og mestring styrker både livskvaliteten og arbeidsevnen
 • Friskgården Bedriftshelsetjeneste

  Friskgården Bedriftshelsetjeneste

  Med Friskgården BHT vil din virksomhet få en annerledes og kompetent partner som vil gjøre en forskjell i hverdagen