Arrow
Arrow
Slider

Beste praksis for fagutvikling, arbeidsinkludering, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvikling

Image is not available
Image is not available
Friskgården har, gjennom målrettet forskning, utviklet kunnskapsgrunnlag og effektive metoder for læring & mestring som beste medisin, både for deltakere og i organisasjonene
Image is not available
Image is not available
FriskData er en unik database med til sammen 15000 målinger på 10000 unike individer. Dette arvesølvet er grunnlaget for at Friskgården skaper konkurransefortrinn hos deltakere og partnere med ny kunnskap og smarte verktøy
Image is not available
Image is not available
Friskgården skal ta en tydelig posisjon som en av de viktigste aktørene innen arbeidsrettet rehabilitering og sykefraværsoppfølging
Image is not available
Image is not available
Friskgården gir lederstøtte til helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær til kommuner og små og mellomstore bedrifter
Image is not available
Image is not available
Friskgården får ned sykefraværet i norske bedrifter ved hjelp av unik kunnskap, erfaring, forskning og treffsikre verktøy.
Arrow
Arrow
Slider

Gode referansekunder

Use the [pricing_grid] shortcode to create a set of pricing tables. You can create a minimum of 2 pricing tables and a maximum of 6 pricing tables.


Two column pricing tables


Basic

from £9 a month

 • 24/5 Support
 • 3 months Renewal
 • 1 User Licence
 • No Contracts
 • 1 Domain
Premium

from £29 a month

 • 24/7 Support
 • 7 months Renewal
 • 5 User Licences
 • No Contracts
 • 5 Domain

show code

[pricing_grid columns="2"] [pricing_table table-config="" price="from £7 a month" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £20 a month" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]


Basic

from £9 a month

 • 24/5 Support
 • 3 months Renewal
 • 1 User Licence
 • No Contracts
 • 1 Domain
Premium

from £19 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
Standard

from £29 a month

 • 24/7 Support
 • 7 months Renewal
 • 5 User Licences
 • No Contracts
 • 5 Domain

show code

[pricing_grid columns="3"] [pricing_table table-config="" price="from £7 a month" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £15 a month" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £20 a month" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]

Pricing tables with focus

You can set a pricing table to have focus by using the tm-table-focus option in the table-config attribute. You can further shift the focus pricing table upwards to create symmetry by using the tm-shift-top option. Notice also how the focused table has more items to make it larger and thus fitting with the shift.


Basic

from £39 a month

 • 24/5 Support
 • 3 months Renewal
 • 1 User Licence
 • Contracts
 • Unlimited bandwidth
Premium

from £49 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
 • Unlimited bandwidth
Standard

from £69 a month

 • 24/7 Support
 • 7 months Renewal
 • 5 User Licences
 • No Contracts
 • Unlimited bandwidth

show code

[pricing_grid columns="3"] [pricing_table table-config="" price="from £7 a month" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]Not included[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="tm-table-focus tm-shift-top" price="from £15 a month" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]<a href="#" title="your tooltip goes here" data-uk-tooltip="{pos: 'top'}"><abbr>detail with tooltip</abbr></a>[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £20 a month" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]Not included[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]

Four column pricing tables

Basic

from £9 a month

 • 24/5 Support
 • 3 months Renewal
 • 1 User Licence
 • No Contracts
 • 1 Domain
Premium

from £19 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
Standard

from £29 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
Developer

from £199 a month

 • 24/7 Support
 • 7 months Renewal
 • 5 User Licences
 • No Contracts
 • 5 Domain

show code

[pricing_grid columns="4"] [pricing_table table-config="" price="from £7 a month" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £15 a month" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £20 a month" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £39 a month" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]

Four column animated pricing tables

Use the [pricing_table_animate] shortcode to animate the pricing tables. You can set the animation as fade, scale-up, scale-down, slide-top, slide-bottom, slide-left, slide-right, shake or scale. Set the delay option in milliseconds to alter the order in which they appear.

Basic

from £9 a month

 • 24/5 Support
 • 3 months Renewal
 • 1 User Licence
 • No Contracts
 • 1 Domain
Premium

from £19 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
Standard

from £29 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • Best option
 • 3 Domain
Developer

from £199 a month

 • 24/7 Support
 • 7 months Renewal
 • 5 User Licences
 • No Contracts
 • 5 Domain

show code

[pricing_grid columns="4"] [pricing_table_animate table-config="" price="from £9 a month" table-caption="Basic" action-url="#" action-caption="Get quote" animation="slide-right" delay="300"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]24/5 Support[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]3 months Renewal[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]1 User Licence[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]No Contracts[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]1 Domain[/li] [/pricing_table_animate] [pricing_table_animate table-config="" price="from £19 a month" table-caption="Premium" action-url="#" action-caption="Get quote" animation="slide-right" delay="100"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]24/6 Support[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]5 months Renewal[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]3 User Licences[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]No Contracts[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]3 Domain[/li] [/pricing_table_animate] [pricing_table_animate table-config="tm-table-focus tm-shift-top" price="from £29 a month" table-caption="Standard" action-url="#" action-caption="Get quote" animation="fade" delay="50"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]24/6 Support[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]5 months Renewal[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]3 User Licences[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]No Contracts[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]Best option[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]3 Domain[/li] [/pricing_table_animate] [pricing_table_animate table-config="" price="from £199 a month" table-caption="Developer" action-url="#" action-caption="Get quote" animation="slide-left" delay="400"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]24/7 Support[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]7 months Renewal[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]5 User Licences[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]No Contracts[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]5 Domain[/li] [/pricing_table_animate] [/pricing_grid]

Five column pricing tables


Basic

from £9 a month

 • 24/5 Support
 • 3 months Renewal
 • 1 User Licence
 • No Contracts
 • 1 Domain
Premium

from £19 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
Standard

from £29 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
 • Free support
Life

from £59 a month

 • 24/6 Support
 • 5 months Renewal
 • 3 User Licences
 • No Contracts
 • 3 Domain
Developer

from £199 a month

 • 24/7 Support
 • 7 months Renewal
 • 5 User Licences
 • No Contracts
 • 5 Domain

show code

[pricing_grid columns="5"] [pricing_table table-config="" price="from £7 a month" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £15 a month" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="tm-table-focus tm-shift-top" price="from £20 a month" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £20 a month" table-caption="Plan 4" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="from £39 a month" table-caption="Plan 5" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 1[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 2[/li] [li icon="icon-grav-checkmark-circle"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]


Læring og mestring som beste medisin

Se våre tilbud nedenfor.

Friskgårdene bygger på en helsefremmende (salutogen) tilnærming. Vi fremmer robusthet både hos friske mennesker og miljøer og hos mennesker og miljøer som er i risiko for – eller sliter med – sammensatte problemstillinger.


Finn ut mer
Friskgården


 • Klinikken for livsmestring

  Klinikken for livsmestring

  Livsmestring er et unikt helsetilbud, der vi fokuserer på det hele mennesket
 • Spesialistutdanning arbeidshelse

  Spesialistutdanning arbeidshelse

  Dette er første dagen i resten av ditt liv. Nå kan du ta karrieren din til nye høyder gjennom å gjøre en personlig reise
 • Lederstøtte lønnsomt nærvær

  Lederstøtte lønnsomt nærvær

  De kloke hodene og flinke hendene er avgjørende for at virksomheten kommer først til framtiden
 • Fra sykmeldt til langtidsfrisk

  Fra sykmeldt til langtidsfrisk

  Friskgården har gjennom 20 års forskning og praksis fått et gjennombrudd i arbeidet med å fikse sykefraværet
 • Robust ungdom fylkeskommunen

  Robust ungdom fylkeskommunen

  Bistand til videregående opplæring. Ungdom 15-21 år
 • Friskgårdskursene - stort utvalg

  Friskgårdskursene - stort utvalg

  På Friskgården tilbyr vi et vidt spekter av kurs, enten du er arbeidsgiver eller privatperson
 • Arbeidsrettet rehabilitering Helse

  Arbeidsrettet rehabilitering Helse

  Friskgården er en aktør innen fritt behandlingsvalg og leverer spesialiserte og lokalbaserte polikliniske konsultasjoner og dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering for Helse Midt-Norge
 • Arbeidsrettet rehabilitering NAV

  Arbeidsrettet rehabilitering NAV

  Friskgården leverer beste praksis til NAV. Læring og mestring styrker både livskvaliteten og arbeidsevnen
 • Friskgården Bedriftshelsetjeneste

  Friskgården Bedriftshelsetjeneste

  Med Friskgården BHT vil din virksomhet få en annerledes og kompetent partner som vil gjøre en forskjell i hverdagen